Medieundervisning

Medier, som praktisk pædagogisk værktøj.

I min tid som studerende på lærerseminariet skabte og udviklede jeg et Mediecenter, hvor jeg, som leder opbyggede og afholdt kurser og undervisningsforløb i praktisk mediekundskab for husets lærerstuderende.

Undervisning udsprang fra ideen om at medieundervisning, ud over den fagligt boglige tilgang også må have en praktisk vinkel. Undervisningen indeholdt derfor praktisk arbejde med medier i form af lyd/dias produktion, lydproduktion, videoproduktion, videoformidling, optageteknik, virkemidler, videooptagelse, lyssætning, videoredigering og produktion. osv.

Internet og hjemmesider – pædagogik og praksis.

Senere udviklede jeg lignende undervisningsforløb i anvendelse af “De nye medier” med særligt fokus på Internet. Her lærte de studerende grundlæggende teknisk anvendelse af Internet og opbygning af hjemmesider og generel viden om internet som medie. Kursisterne blev klædt på til at håndtere pædagogisk anvendelse af Internet og computere i folkeskolen.

Eksamen og eksamensbevis.

Al undervisning havde en fokus mod folkeskolen ud fra ideen om, at elevernes indsigt i mediernes agenda styrkes ved at arbejde med hvordan medier produceres. Ved selv at planlægge og producere medieindslag lærer eleverne hvordan medier fungerer og f.eks. hvor nemt det er at manipulere som medie. Herigennem opnår eleverne at blive mere kritiske mediebrugere.

Undervisningen gav endvidere de studerende kendskab til at planlægge og producere formidling via medier.

Undervisningen afsluttedes med eksamen i de studerendes egne medieproduktioner med ekstern censor og eksamensbevis.

Kurserne fik straks stor succes og havde lange ventelister.

Kontakt mig.

Kontakt mig og lad os få en snak om hvordan jeg kan undervise i praktisk mediekundskab.