Undervisning

kids

Mig, som underviser og lærer.

Pædagogisk udviklingsarbejde.

Det er den, der udfører arbejdet, der lærer noget.

Jeg er en passioneret underviser, uddannet folkeskolelærer fra N. Zahles Seminarium med liniefag i matematik og musik. Herudover har jeg en efteruddannelse inden for mediefaget med særligt fokus på brug af Internet i undervisningen.

Gennem hele min karriere har jeg arbejdet i internetbranchen, med madlavning, undervisning og kreative fag og haft med børn og unge at gøre på forskellig vis.

Jeg har bl.a:

  • Undervist medstuderende på seminariet i medier, særligt Internet.
  • Undervist unge i formidling.
  • Undervist voksne i EDB.
  • Udviklet og afholdt kurser og undervisningsforløb.
  • Produceret online undervisningsmateriale til skolen hos Kræftens Bekæmpelse.
  • Været leder for en ungdomschat med 65.000 børn og unge.

Jeg fokuserer på at udvikle og koble en pædagogisk vinkel på det faglige for herigennem at undersøge, hvordan det kan anvendes i folkeskolen. Jeg tror meget på, at børn lærer ved også at arbejde praktisk med faget.

Læs mere i mit CV.

Mig, som leder.

Jeg har været leder gennem mange år og har stor erfaring med strategisk og praktisk ledelse. Funktioner, hvor mine pædagogiske kompetencer kommer mig til hjælp. Jeg fungerer som coach, faglig sparring og sætter retning. Jeg forestå udviklingsarbejde, udviklingssamtaler, MUS samtaler osv.

Jeg er robust, anerkendende, omsorgsfuld og sætter foden ned når det gælder. Jeg er empatisk og rummelig og en god teamplayer. Jeg elsker at undervise og at lære – og hele tiden at udvikle mig og blive bedre.

Min sociale kompetencer er høje, jeg er udadvendt, en god kommunikator, spreder smil, tillid og tryghed omkring mig, er en afholdt leder, underviser og kollega.

Praktisk mediekundskab.

På lærerseminariet skabte og udviklede jeg et mediecenter, hvor jeg opbyggede og afholdt kurser og undervisningsforløb i praktisk mediekundskab for husets lærerstuderende.


Medieproduktion som praktisk pædagogisk værktøj.

Medieundervisning må, ud over den boglige tilgang også have en praktisk vinkel. Undervisningen indeholdt derfor praktisk arbejde med medier med en kobling til det pædagogiske arbejde i skolen.

Læs mere.


Teater som praktisk pædagogisk værktøj.

Med min baggrund som professionel teatertekniker og lysdesigner opbyggede jeg og afholdt kurser og undervisningsforløb i teaterproduktion på lærerseminariet – altid med en kobling til det pædagogiske arbejde i skolen.

Læs mere.


Undervisning i madlavning.

Min store interesse og erfaring for madlavning har fået flere til at spørge om jeg vi afholde madlavningskurser. Det spørgsmål har jeg nu taget op og tilbyder kurser i lækker madlavning.

Læs mere

Kontakt mig

Lad os få en snak om hvordan jeg kan undervise hos dig.
Kontakt mig her.